Gruppas historie

1. Ås speidergruppe ble stiftet 21. juni 1923. Aktiviteten har variert gjennom årene, og 1970-åra var nok Ås-speidernes mest aktive periode. Da hadde kommunen seks speidergrupper (1., 2. og 3. Ås, Ås I, Nordby I og Åsstudentenes speidergruppe (ÅSSG)) og nærmere 500 medlemmer. I dag er det tre speidergrupper i Ås: 1. Ås, Nordby I og ÅSSG.

1. Ås gruppe har ca. 130 medlemmer og engasjerer barn fra 7 år i beverkoloni, 8 år i småspeiderflokk, fra 10 år i tropp og fra ca. 16 år i roverlag.  Et tyvetalls ledere i enhetene holder det hele i gang.

Enhetene i gruppa

Her finner du hva som skiller de ulike enhetene i 1. Ås speidergruppe.

Beverkolonien

  • 2. klasse
  • Har møter annenhver torsdag kl 18-19.
  • Beverleder: Kai Stian Smedsrud, tlf. 922 48 974, kai@kai-stian.com

Flokken

  • 3.-4. klasse
  • Har møter på onsdager fra kl 18-19.30.
  • Akela (flokkleder): Børre-Erik Børresen, 481 74 314, borreborresen60@hotmail.com

Troppen

Roverlaget

  • 1. vgs -25 år
  • Har møter på tirsdager. 19.00-21.00
  • Roverlagsleder: Just Hauglin, justhauglin@gmail.com

Gruppeledelsen

Alle enhetene har aktiviteter i helgene, fra korte dagsturer til turer fra fredag til søndag. For troppen og laget er det også en god del tilbud regionalt og nasjonalt. Hver enkelt speider kan lese mer om disse tilbud på sin egen side i min.speiding.no. Her kommer informasjon tilpasset hver enkelt.

Betaling til gruppa

Gruppa har kun en konto, så alle enheter betaler til samme kontonummer. Alle speider i første ås skal være medlemmer av Norges speiderforbund og registrert på min.speiding.no. Faktura for årsavgiften skal man få i posten, men den kan også finnes på min.speiding.no.

Kontonummeret til gruppa: 1654.20.42889

Regskapsansvarlig: Harald AAlde, haaald@online.no