Beverkolonien er for speidere i 2.klasse, og består av barn med skoletilhørighet til Brønnerud, Kroer, Rustad, Steinerskolen og Åsgård. Barn fra andre skoler er også velkommen. Vi møtes vanligvis annenhver torsdag  kl. 18.00-19.00 på speiderhuset Frydenhaug. Oppstart høsten 2021 er torsdag 2. september.

Klikk her for innmelding.

Beverkolonien ledes av frivillige unge og voksne speiderledere. En beverleder har opplæring og godkjenning og er forsikret for å ta vare på tryggheten til beverne. Foreldre er alltid velkommen til å bli speiderledere om de ønsker, men det er ikke et krav. Beverne skal i utgangspunktet lære å klare seg selv og foreldre/foresatte er ikke til stede på møter eller turer om de ikke er med som hjelpeledere. Det forventes noe dugnadsarbeid fra foresatte i forbindelse med vedlikehold av speiderhuset og speiderhytta Trampen. Det vil bli invitert til et foreldremøte i september hvor det gis mer informasjon om hvordan beverarbeidet er organisert, planer for høsten og om det å ha barn i Speideren.

Ved spørsmål, ta kontakt med enhetsleder Rune Carlsson – AasBeverkoloni@yahoo.com – tlf. 980 77 505.

Informasjon om møter og turer legges ut i kalenderen på nettsiden og i Spond-gruppen «1. Ås Beverkoloni». Det opprettes Spond-gruppe når det nærmer seg oppstart 2. september 2021.


Alle møter er ute, om ikke annet blir opplyst. Kle dere etter vær og føreforhold!

Innhold og mål

På møtene er det lek, opplevelser, fellesskap og vennskap som gjelder. Beverne lærer nye ferdigheter først og fremst gjennom morsomme aktiviteter og oppgaver.

Målet med beverarbeidet er at barna skal få gode erfaringer med friluftsliv, oppleve vennskap og føle tilhørlighet til beverkolonien og til 1. Ås, slik at de får et positivt forhold til speideren før de senere går videre til flokk og tropp. Ved siden av enkel innføring i og erfaring med friluftslivets gleder, er lek og moro en viktig del av både turer og møter.

Det er alltid kompetente, trygge, voksne speiderledere sammen med beverspeiderne. Gjennom opplevelse av fellesskapet i beverkolonien starter den enkeltes utvikling av ansvarsfølelse og selvstendighet. 

Er Speideren nytt for deg? Ta gjerne en titt på informasjonsfilmen Velkommen i Speideren fra Norges Speiderforbund.

Følg 1. Ås speidergruppe på Facebook og se alt det morsomme og spennende vi gjør i speidergruppa!

Velkommen til beverkolonien!

Kalender for beverkolonien