Vi møtes vanligvis annenhver torsdag  kl. 18.00-19.00 på speiderhuset Frydenhaug.
Beverkolonien er for speidere i 2.klasse.

Alle møter er ute, kle dere etter vær og føreforhold!

Ved spørsmål, ta kontakt med enhetsleder Esther Bloem – AasBeverkoloni@yahoo.com – tlf 464 44 223 eller enhetsassistent Rune Carlsson, tlf. 980 77 505.

Informasjon om møter og turer legges ut her og i Spond-gruppen «1. Ås Beverkoloni».

Trykk her for å legge inn deltagere i Spond-gruppen.

 

På speidermøtene er det lek, opplevelser, fellesskap og vennskap som gjelder. Du lærer nye ferdigheter først og fremst gjennom morsomme aktiviteter og oppgaver.

Målet med beverarbeidet er at barna skal få positive erfaringer med friluftsliv, oppleve vennskap og føle tilhørlighet til beverkolonien og til 1. Ås. Slik kan de få et positivt forhold til speideren før de senere går videre til flokk og tropp. Ved siden av enkel innføring i og erfaring med friluftslivets gleder, er lek og moro en viktig del av både turer og møter. Uteliv er viktige ingredienser i beverkolonien.

Det er alltid kompetente, trygge, voksne speiderledere sammen med beverspeiderne. Gjennom opplevelse av fellesskapet i beverkolonien starter den enkeltes utvikling av ansvarsfølelse og selvstendighet.

Kalender for beverkolonien